Mój koszyk

Twój koszyk jest pusty

Zacznij zakupy i dodaj produkty do koszyka.

Zobacz produkty

Regulamin

 REGULAMIN SKLEPU                                      

Palami Justyna Nowicka 

§ 1. Postanowienia ogólne

a. Właścicielem sklepu Palami przy ul. Strachowskiego 36 we Wrocławiu, a także prowadzonego w sieci internet pod witryną: www.palami.pl jest Palami Justyna Nowicka z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strachowskiego 36, 52-210 Wrocław; nr NIP: 6191415814, nr REGON: 933040017,  

zwana dalej Sklepem lub Sprzedawcą. 

b. Sklep umożliwia dokonanie zakupu towarów znajdujących się w aktualnej ofercie Sklepu.

§ 2. Definicje

a. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, jeśli umowa ta nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego. 

b. Sprzedawca (Sklep, Kwiaciarnia) – Palami Justyna Nowicka z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strachowskiego 36, 52-210 Wrocław; nr NIP: 6191415814, nr REGON: 933040017.

c. Zamawiający (Klient) – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu. 

d. Umowa zawarta na odległość – umowa sprzedaży zawarta przez Sklep z Konsumentem, w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów, bez jednoczesnej fizycznej obecności Stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość  do chwili zawarcia umowy włącznie (np. umowa zawarta przy użyciu witryny internetowej Sklepu lub umowa zawarta telefonicznie).

e. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane osobiści w siedzibie Sklepu lub za pomocą Formularza Zamówienia  dostępnego na witrynie internetowej Sklepu,  zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży towaru lub towarów ze Sprzedawcą.

f. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny na witrynie internetowej Sklepu, umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie towarów do Koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

g. Koszyk – element oprogramowania na witrynie internetowej Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta towary do zakupu, a także w którym istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości towarów.

§ 3. Ogólne warunki dokonywania zakupów

Sklep prowadzi sprzedaż towarów w tym kwiatów, bukietów kwiatowych,     stroików, artykułów prezentowych i dekoracyjnych itp. na terenie miasta Wrocław i okolicach.

Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem strony internetowej (…) oraz pobrać i sporządzić jego wydruk.

Warunkiem korzystania ze Sklepu jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe w formularzu zamówienia znajdującego się na stronie Sklepu. 

 Kwiaciarnia może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu   internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów  Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku   naruszenia przez Klienta Regulaminu.

Klient, która została pozbawiony prawa do korzystania ze Sklepu    internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody   Kwiaciarni. 

Realizacja zamówień na terenie Polski i zagranicy wymaga bezpośredniego kontaktu z Kwiaciarnią i może być realizowana na podstawie osobnych uzgodnień.

Po akceptacji warunków  Zamówienia, jego zmiana możliwa jest wyłącznie za uprzednią, wyraźną zgodą Kwiaciarni. 

 Czas realizacji standardowego zamówienia dokonanego osobiście, ustalany jest indywidualnie z pracownikiem Sklepu. Czas realizacji standardowego zamówienia w ramach umowy zawartej na odległość, wynosi do 5 dni roboczych od daty prawidłowego złożenia przez Zamawiającego zamówienia, z wyjątkiem towarów sprowadzanych na indywidualne zamówienie, w których opisie na stronie internetowej Sklepu podany jest dłuższy okres realizacji zamówienia.

i. W przypadkach uzasadnionych nietypowymi parametrami zamówionych towarów, czas realizacji może ulec wydłużeniu, o czym Zamawiający zostanie poinformowany niezwłocznie, osobiście lub  drogą mailową. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby w takich przypadkach czas realizacji zamówienia nie był dłuższy niż 14 dni.  

j. W przypadku czasowej niedostępności  towarów objętych zamówieniem w magazynie Sklepu oraz bezpośrednio u producenta, Zamawiający jest informowany niezwłocznie drogą mailową o niedostępności towaru i ma on prawo zadecydować, czy będzie dalej oczekiwać na realizację zamówienia, czy rezygnuje z zamówienia. W przypadku rezygnacji z zamówienia  Sklep dokona niezwłocznego zwrotu ewentualnych płatności uiszczonych przez Zamawiającego.

k. Zamawiający może złożyć zamówienie i kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób: 

osobiście w Sklepie zlokalizowanym pod adresem ul. Zwycięska 43 we Wrocławiu

kliknięcie ikony „Do koszyka” zamieszczonej przy towarze oraz wypełnienie Formularza Zamówienia na stronie internetowej: www.kontaktowe.pl;

– kontakt za pomocą poczty elektronicznej o adresie : palami@palami.pl;

– telefonicznie, pod numerem: 502 451 152– koszty połączeń naliczane są zgodnie z taryfą operatora Zamawiającego

– poprzez formularz kontaktowy umieszczony na witrynie internetowej Sklepu.

Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sklepem umowy sprzedaży.

Rabaty przyznane indywidualnie obniżają cenę towarów zamawianych po dokonaniu procesu logowania użytkownika bezpośrednio w sklepie internetowym na witrynie kontaktowe.pl i wpisaniu hasła rabatowego. Kupony rabatowe nie łączą się.

§ 4. Szczegółowe zasady realizacji zamówienia, dostawa i cena, w tym w ramach umowy zawieranej na odległość. 

a. W każdej paczce z dokonanym Zamówieniem wysyłany jest dokument poświadczający zakup (paragon, lub na życzenie Klienta, faktura VAT).  Klient, który chce otrzymać fakturę VAT, powinien zaznaczyć ten fakt w momencie składania Zamówienia. Klient nie będący Konsumentem wyraża zgodę na przesyłanie przez Sklep faktur, duplikatów tych faktur oraz ich korekt, w formie elektronicznej. 

Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie Zamówienia, wybór formy płatności i sposobu przesłania wybranego towaru bądź towarów.

Realizacja Zamówienia uzależniona jest od podania wymaganych na etapie zamawiania danych, takich jak: imię i nazwisko/nazwa, adres, adres e-mail, numer kontaktowy oraz posiadania zamawianych towarów w aktualnych zasobach  Sklepu.

d.   Wszystkie ceny podawane w Sklepie są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.

e.  Cena podana przy każdym towarze znajdującym się w ofercie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Zamawiającego zamówienia.

Klient uiszcza całość ceny przed dokonaniem dostawy, chyba że co innego wynika z indywidualnie uzgodnionych warunków między Klientem a Sklepem. 

Towary zamówione w ramach umowy zawartej na odległość, dostarczane są pod wskazany przez Zamawiającego adres, za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy InPost bądź innej firmy kurierskiej.

Przesyłki do szpitali, hoteli, dużych firm, banków doręczane są do recepcji lub sekretariatu.

 Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie przesyłki przez jakąkolwiek firmę dostawczą z przyczyn niepodania przez Klienta pełnego lub poprawnego adresu dostawy (np. brak numeru mieszkania, nazwy firmy w przypadku dostawy do biurowca). W takim przypadku opłacenie kosztów ponownej dostawy leży po stronie Klienta.

W przypadku niezrealizowania zamówienia z winy Klienta, np.: podania błędnego lub niepełnego adresu dostawy, braku autoryzacji płatności,  nieuzasadnionej odmowy odbioru Zamówienia, braku kontaktu z osobą, do której Zamówienie miało trafić, itp., Sklep zastrzega sobie prawo obciążenia Klienta, kosztami zamówionych towarów oraz dostawy. 

Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Zamówieniu zgodnie z Polityką zastępowania produktu.

l.  W razie konieczności anulowania Zamówienia dokonanego w ramach umowy zawartej na odległość, prosimy o jak najszybszy kontakt, telefonicznie lub pocztą elektroniczną (w temacie wiadomości wpisując: „Anulowanie zamówienia”), gdyż staramy się przetwarzać zamówienie zaraz po jego otrzymaniu.

Wszystkie barwy towarów zamieszczonych na witrynie internetowej Sklepu,  mogą nieco różnić się od kolorów rzeczywistych, z uwagi na różne parametry sprzętu Zamawiającego, na którym wyświetlane są towary.

Ustalona ze Sklepem godzina doręczenia towaru nie jest gwarantowana i oznacza tylko orientacyjną godzinę doręczenia przesyłki, jednak odstępstwa nie będą większe niż 1h w stosunku do godziny orientacyjnej podanej przez Kwiaciarnię. W przypadkach pilnych wskazany jest kontakt z Kwiaciarnią bądź wypełnienie pola „uwagi” w oknie formularza zamówienia, w celu ustalenia dokładnego czasu realizacji Zamówienia, np. w przypadkach takich jak: uroczystość ślubu, pogrzeb itp.

W dni świąteczne, przez które rozumie się również takie dni jak: Dzień Babci, Walentynki, Dzień Kobiet, Dzień Matki, Andrzejki, itp.,  Sklep nie gwarantuje doręczenia towaru o podanej godzinie dostawy, ze względu na zwiększoną ilość przesyłek w wyżej wymienionych dniach.

§ 5. Formy płatności i koszty wysyłki przy umowie sprzedaży zawartej na odległość. 

a. Przy przedpłacie na konto lub płatnościach on-line na terenie Polski (karty kredytowe, przelewy, itd.):

Kurier:

  • do 5 kg – 24 zł
  • do 10 kg – 26 zł
  • do 20 kg – 27 zł 

Kurier Pobranie:

  • do 5 kg – 28 zł
  • do 10 kg – 30 zł
  • do 20 kg – 32 zł 

Odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym we Wrocławiu, ul Strachowskiego 36

Kwiaty wielkogabarytowe do indywidualnej wyceny 
b. Paczki wysyłane kurierem są ubezpieczone oraz istnieje możliwość śledzenia przesyłki. 

c. Dostępne formy płatności: przelew bankowy, TPay oraz płatność za pobraniem (przy odbiorze).

§ 6. Reklamacje

a. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad, chyba że poinformuje w sposób wyraźny o istnieniu ewentualnej wady towaru lub towarów przed złożeniem Zamówienia przez Zamawiającego ( w takiej sytuacji Sprzedawca zwolniony jest z odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej). 

b. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną, Zamawiający ma prawo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Zamawiającego wymieni rzecz wadliwa na wolną od wad albo wadę usunie.

c. Jeżeli Zamawiającym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Zamawiającego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Zamawiającego  inny sposób zaspokojenia.

d. W przypadku reklamacji prosimy o podanie krótkiego opisu wady oraz adresu, na który mamy odesłać towar.

e. W razie niezabezpieczenia lub nienależytego zabezpieczenia reklamowanych towarów przed uszkodzeniem lub utratą ich właściwości w trakcie transportu ( np. zgniecenie, połamanie, pęknięcie towaru ), Sklep może nie mieć możliwości poddania ich ekspertyzie w celu stwierdzenia istnienia bądź nieistnienia wady, co równoznaczne będzie z odrzuceniem reklamacji.  

Reklamowany towar prosimy dostarczać osobiście lub przesyłać na poniższy adres:

Palami

ul. Strachowskiego 36

52-210 Wrocław 

f. Chęć dokonania reklamacji prosimy potwierdzić drogą mailową, wysyłając wiadomość na adres: palami@palami.pl

g. Kupujący będący Konsumentem, nieusatysfakcjonowany wynikiem rozpatrzenia reklamacji,  może skorzystać z pozasądowych sposobów rozwiązania sporu i dochodzenia roszczeń wynikających z umowy zawartej ze Sprzedawcą. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów, Klient może m.in.:

– złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/;

– skorzystać z pomocy rzecznika praw konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

§ 7. Odstąpienie od umowy

a. W przypadku zakupów towarów dokonanych osobiście nie ma możliwości odstąpienia od zawartej umowy (Sklep nie przyjmuje zwrotów). 

b. Zamawiający, będący Konsumentem, może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy  w terminie czternastu dni, liczonym od dnia otrzymania przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem, np. przy użyciu poczty elektronicznej, na adres: palami@palami.pl 

c. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 

d. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

e. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył przy zakupie Konsument.

f. Kontakt w sprawie odstąpienia od umowy:

Palami 

ul. Strachowskiego 36

52-210 Wrocław

e-mail: palami@palami.pl

tel.: 502 451 152

g. Niektóre towary sprzedawane przez Sklep Palami, stanowią towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Otwarcie opakowania wyłącza możliwość odstąpienia od zawartej ze Sklepem przez Konsumenta umowy sprzedaży zawartej na odległość, zgodnie z treścią przepisu  art. 38 punkt 5 Ustawy o prawach konsumenta.

h. Niektóre towary sprzedawane przez Sklep (np kompozycje kwiatowe, flowerboxy), stanowią towar wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta, lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. W takim przypadku prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość Konsumentowi nie przysługuje konsumentowi, zgodnie z treścią przepisu  art. 38 punkt 5 Ustawy o prawach konsumenta. 

i. Niektóre towary sprzedawane przez Sklep (np świeże kwiaty),  stanowią towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia. W takim przypadku prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość Konsumentowi nie przysługuje konsumentowi, zgodnie z treścią przepisu  art. 38 punkt 5 Ustawy o prawach konsumenta. 

j. Dodatkowe pouczenie o możliwości odstąpienia od umowy zawartej na odległość przez Konsumentów.  

Mają Państwo prawo odstąpić od warunków umowy w terminie 14 dni bez podawania jakichkolwiek przyczyn. Termin do odstąpienia od warunków umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia odebrania przesyłki. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od warunków umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia ( na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub drogą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy ( z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania produktu. Zwrot płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzą się Państwo na inne rozwiązanie, w każdym przypadku nie ponoszą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Proszę odesłać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeśli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

§ 8. Ochrona danych osobowych.

Ochrona danych osobowych, w tym danych szczególnej kategorii, realizowana jest przez Sprzedawcę na podstawie przyjętej Polityki ochrony danych osobowych przedsiębiorstwa Palami Justyna Nowicka.  

b.  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych, w tym danych szczególnej kategorii, udostępniona jest na witrynie internetowej przedsiębiorstwa, pod adresem: www.palami.pl

§9. Polityka zastępowania produktu. 

Kwiaciarnia,  wykonując bukiety oraz, kompozycje kwiatowe, dołożą    wszelkich starań,  aby zamówione towary zostały doręczone w jak najbardziej  zbliżonej    formie do bukietu wybranego na stronie Sklepu. W przypadku zamówienia        bukietu,

wiązanki lub kompozycji kwiatowej, dla wykonania której brakuje jednego lub dwóch kwiatów wchodzących w skład Zamówienia, Sklep zastrzega sobie możliwość dostarczenia bukietu, rośliny ozdobnej, kosza kwiatowego lub innego produktu o podobnej jakości i wyglądzie zapewniając najwyższy stopień podobieństwa do oryginału. Gwarantujemy, że będą to zawsze pozycje o tej samej jakości i wartości. 

 W przypadku gdy dostępność kwiatów nie pozwala wykonać podobnej kompozycji, przedstawiciel Sklepu skontaktuje się z Klientem w celu uzgodnienia dokonania zmiany.

§ 9. Postanowienia końcowe

a. Umowy zawierane przez Sklep zawierane są w języku polskim.

b. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej  siedmiodniowym wyprzedzeniem.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Kwiaciarnią a Klientem, będącym Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu miejscowo ze względu na siedzibę Kwiaciarni. 

d. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawy Kodeks cywilny; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; Ustawy o prawach konsumenta;  Ustawy o ochronie danych osobowych.